ติดต่อกองประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

3/1 พหลโยธิน 30 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร.02-511-0117 , 02-511-4181 (ในเวลาราชการ)

© 2018 กองประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

พ.อ.หญิง นภวรรณ พนาสถิตย์

 หก.กปศ.รร.ชท.

น.ท. ธนูเทพ  ลีวีรพงษ์   ร.น.

 รอง หก.กปศ.รร.ชท.

พ.ต. สิทธิชัย ทิมประเสริฐ

ประจำ.กปศ.รร.ชท.

ร.อ.หญิง พิมพ์กาญจน์ วสุวงศ์

ประจำ.กปศ.รร.ชท.

ร.ต. ชำนาญ พรมสุข

นายทหารชำนาญงาน.กปศ.รร.ชท.

พ.จ.อ. มลธิรา ถื่นพิทยานุรัตน์

เสมียน.กปศ.รร.ชท.

ส.ต.หญิง ปัทมา ศิริรัตน์

เสมียน.กปศ.รร.ชท.

ส.ต. เมธา สาครเย็น

เสมียน.กปศ.รร.ชท.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now